Forskning

Forskning om massage och sjukdomar

 • Bulimi och Anorexi: mer normala dopaminnivåer och förbättrat beteende.
 • Tonårsdepression och/eller agression: lägre nivåer av stresshormoner, färre depressionssymtom och mindre våldsamhet.
 • Koncentrationssvårigheter: hyperaktiva barn koncentrerar sig lättare.
 • Astma: förbättrad lungfunktion.
 • Autism: barnen blev mer sociala än dem i kontrollgruppen.
 • Brännskador: färre depressions- och ilskereaktioner i samband med smärtsam behandling av skada.
 • CP-skada hos barn: lägre spasticitet i muskler.
 • Kroniskt trötthetssyndrom: lägre nivåer av stresshormon samt färre symtom på depression och ångest.
 • Diabetes: lägre blodsockernivåer.
 • Downs syndrom: bättre motorik och högre muskeltonus.
 • HIV-smittade: lägre stressnivå och förbättrat immunförsvar.
 • Högt blodtryck: förbättrade värden.